VI MATAR EKORREN  VARJE DAG.

IBLAND ÄR DET TVÅ EKORRAR SOM JAGAR VARANDRA.